top of page

SZÜLŐKNEK

A szülőkkel ápolt kapcsolat révén folyamatosan részt kívánunk venni szűkebb lakóhelyünk életében. Ennek érdekében a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartáson túl, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők és lakóhelyünk polgárai. Lehetőség szerint részt veszünk a Csillaghegyi és a Békásmegyeri Művelődési Központ rendezvényein.

Gondoskodunk

- Az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál,

- Tanulási kudarcok megelőzéséről,

- A sikeres beilleszkedés elősegítéséről

- A szociális hátrányokból adódó nehézségek kompenzálásáról,

- Az önismeret fejlesztéséről,  

- Az önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.),

- A testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg,

- A tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről,

- Arról, hogy a tanulók rászokjanak a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre.

DSC_5341.jpg
IMG_20180528_173409.jpg

Fontos

- A család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés.

- Az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása.

- Magyarország megismerése, szeretete és megóvása.

- A nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése.

bottom of page