top of page

Bemutatkozik a Csillaghegyi Általános Iskola könyvtára:

Könyvtárunk története szorosan összefonódik az iskola történetével. Már az új épületbe való beköltözéskor (1965) is szólnak feljegyzések róla:

„Szépen gyarapodott könyvállományuk is. Sokan vették igénybe az iskolai könyvtár szolgáltatásait. Könyvek ajándékozásával a szülők is segítették a könyvtárfejlesztést.”

                                                                                                              (Kurilla Györgyi: A Csillaghegyi Általános Iskola krónikája”)

Ezeket a mondatokat most is lejegyezhetnénk, hiszen a szülők ma is rendszeresen ajándékoznak könyveket a könyvtárnak, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik.

Könyvtári óra 2_edited.jpg
Könyvtári óra 2.jpg

Az iskolai könyvtár küldetésnyilatkozata:

„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.” ( Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata. )

Iskolai könyvtárosként célom, hogy a gyerekek mindennapi életében gyakorlattá, szokássá váljon az olvasás, természetes legyen a könyvtárba járás.  Szeretném, ha iskolánkból, nyolcadik év végén, olyan tanulók távoznának, akik nem ijednek meg a könyvtár szó hallatán, szeretnek könyvtárba járni, olvasni. El tudnak igazodni egy könyvtárban, megtalálják a keresett könyvet, információt és ismerik azt az érzést, amit egy jó könyv olvasása jelent, akár papíralapon, vagy elektronikusan teszik azt. Ennek elérését szolgálják a rendszeres, tanmenet által is előírt könyvtárismereti tanórák minden évfolyamon, 1.-8. osztályig és az olvasást népszerűsítő egyéb, jeles napokhoz kapcsolódó programok (Olvasás világnapja, a Népmese napja, Költészet napja, stb.) Áprilisban, a Gyermekkönyvek nemzetközi napja alkalmából a könyvtár szervezésében rendszeresen vendégül látunk egy közismert és a gyerekek körében is népszerű írót.

Könyvtári óra 2_edited.jpg
Könyvtári óra 2.jpg

Az iskolai könyvtár küldetésnyilatkozata:

„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.” ( Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata. )

Iskolai könyvtárosként célom, hogy a gyerekek mindennapi életében gyakorlattá, szokássá váljon az olvasás, természetes legyen a könyvtárba járás.  Szeretném, ha iskolánkból, nyolcadik év végén, olyan tanulók távoznának, akik nem ijednek meg a könyvtár szó hallatán, szeretnek könyvtárba járni, olvasni. El tudnak igazodni egy könyvtárban, megtalálják a keresett könyvet, információt és ismerik azt az érzést, amit egy jó könyv olvasása jelent, akár papíralapon, vagy elektronikusan teszik azt. Ennek elérését szolgálják a rendszeres, tanmenet által is előírt könyvtárismereti tanórák minden évfolyamon, 1.-8. osztályig és az olvasást népszerűsítő egyéb, jeles napokhoz kapcsolódó programok (Olvasás világnapja, a Népmese napja, Költészet napja, stb.) Áprilisban, a Gyermekkönyvek nemzetközi napja alkalmából a könyvtár szervezésében rendszeresen vendégül látunk egy közismert és a gyerekek körében is népszerű írót.

Az iskolai könyvtár tárgyi feltételei:

Könyvtárunk az alagsorban helyezkedik el, de a sok ablaknak köszönhetően világos, jól felszerelt, korszerűen kialakított kb. 10 000 kötetes könyvállománnyal rendelkezik.

Eszközök, felszerelések:

 • kötelező és ajánlott olvasmányok,

 • oktatási segédletek,

 • kézikönyvek (lexikonok, kronológiák, enciklopédiák),

 • pedagógiai-módszertani szakkönyvek,

 • a közismereti és szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalom,

 • a tananyagot kiegészítő ismeretterjesztő művek,

 • tanári kézikönyvek,

 • tankönyvek,

 • periodikák,

 • elektronikus ismerethordozók (CD, DVD gyűjtemény),

 • internet hozzáférés,

 

Az iskola könyvtára minden tanítási napon nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. Használati rendjéről a Könyvtárhasználati rend intézkedik, amely az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

Van miből válogatni_edited.jpg
Könyvtári óra 2_edited.jpg
Könyvtári foglalkozás 2.jpg

A könyvtár használata:

 • A könyvtár használóinak köre:

·         az iskola tanulói

·         az iskola nevelőtestülete

·         az iskola adminisztratív dolgozói

·         az iskola technikai dolgozói

 

 • A beiratkozás módja:

A könyvtárhasználat ingyenes.

Az iskola minden tanulója és egyéb dolgozója külön beiratkozás nélkül a könyvtár tagja.

 

 • Kölcsönzés:
  Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében max. 1 db kötelező olvasmány és 1db egyéb könyv, pedagógusok esetében nem korlátozott.

Kölcsönzési idő: 2 hét-1 hónap, amely egyszer hosszabbítható.

Pedagógusok a tankönyveket egy tanévre kölcsönözhetik. Esetenként megegyezés szerint ettől eltérő időre is lehet kölcsönözni.

A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni. A kölcsönzéseket a könyvtárostanár tartja nyilván.

Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy forgalmi áron megtéríteni Adott esetben – megegyezés szerint – a könyvtár számára szükséges más művel is pótolható az elveszett vagy megrongálódott dokumentum

 • Helyben használat:
  Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
  – a kézikönyvtári állományrész,

 • Számítógéphasználat:
  Az olvasóteremben elhelyezett számítógépek tanuláshoz szükséges információszerzésre használhatók.

 • Katalógus:

Hagyományos cédulakatalógust már nem építünk.A gépi adatbázis építése folyamatos a „SZIRÉN” könyvtári adatbázis kezelő programmal.

Fontos honlapcímek a könyvtárakkal illetve olvasással kapcsolatban:

 

Tanulást segítő online oldalak:

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlo-feladatok

http://egyszervolt.hu

http://www.gyakorolj.hu

http://videotanar.hu

ads.png
bottom of page