top of page

RÓLUNK

DSC_5259.jpg

A mi ökoiskolánk

Hatalmas, fás, virágos, természetközeli udvarával, vidám játszóterével, sportpályáival, gyermekcentrikus, humánus légkörével ideális oktatási intézmény az általános iskolások számára.
Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal, 25 fő körüli osztálylétszámmal. Tanulói létszámunk 400 fő körül mozog.
Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon. Igen sokan kiemelkedő eredményeket érnek el.
A nyolcadik osztályt végzettek zöme érettségit adó középiskolában, majd egyetemen tanul tovább. Van, aki negyedik vagy hatodik osztály végén búcsúzik tőlünk, mert nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba megy.

 

Pedagógiai program

Alapelvünk, hogy olyan iskolai légkört és magas színvonalú oktatást teremtsünk, hogy a tanulók jól és biztonságban érezzék magukat, miközben aktív, együttműködő  részesei a tanulási folyamatnak. Motiváljuk a tanulás és a tudás iránti vágyat. Maximálisan törekszünk arra, hogy minden diákunk a képességeinek megfelelő legmagasabb szinten sajátítsa el a tananyagot, tudása legjavát adja.. Teret nyújtunk a művészeti és sportbéli tehetség kibontakozásának is. Fontos számunkra a szülőkkel való pozitív együttműködés.

Leendő elsősöknek kínáljuk

Kedves, felkészült, a pedagógiai munkában és emberileg is kiváló tanító nénikkel, barátságos, tágas, világos - az iskola udvarán, külön épületben található - osztálytermekkel várjuk első osztályosainkat.
Az első négy esztendő a szilárd alapok megteremtésének időszaka. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlesztésére. A kezdő szakaszban az olvasás tanítása során a hangoztató-elemző-összevető, szótagoló módszer, majd később az értő olvasás kerül előtérbe. 
Szabadon választható foglalkozásaink többsége kézműves illetve gondolkodást, logikát fejlesztő.
 


 

Anchor 1

Az iskola profilja

Az iskola különös gondot fordít a nyelvoktatásra. A 2022-ben beiratkozó gyerekeknek második évfolyamtól lehetőségük nyílik emelt óraszámban tanulni az angol nyelvet. 
Az informatikai ismeretek megalapozása, a digitális kultúra tanítása jól felszerelt számítástechnikai tanteremben történik. 
Kiemelten fontosnak tartjuk a kompetencia alapú oktatás keretein belül a magas szintű magyar- és matematikaoktatást, ,hogy diákjainkat naprakész tudással bocsáthassuk útjukra. Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a természet megismertetésére, megszerettetésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a hosszútávon fenntartható fejlődésre való törekvés és a környezetbarát, egészségtudatos életmód kialakítására. Szépítjük, gondozzuk intézményünk hatalmas udvarát.
Eredményesen veszünk részt a környezetvédelmi témájú versenyeken

Szolgáltatásaink

Napközi otthonos foglalkozást alsó tagozaton minden igénylőnek tudunk biztosítani. A napköziben tevékenykedő pedagógusok sok érdekes programot szerveznek a gyerekeknek. Ilyenek a kézműves-foglalkozások, a klubnapközi, havonkénti rendszerességgel a színház- és mozilátogatások, esetenként cirkusz vagy a Szöcskevár felkeresése.
Reggeli és délutáni ügyeletet igény szerint biztosítunk. Felső tagozaton tanulószobai foglalkozás keretében szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel. Szakköreinket, tanfolyamainkat az igényeknek megfelelően szervezzük.
Tornatermünkben délutánonként gyógytestnevelés, illetve tömegsport-foglalkozások zajlanak. Akrobatikus rock and rollra, karatéra és foci-klubra is lehet jelentkezni.
Iskolai könyvtárunk jól felszerelt, naponta várja a gyerekeket.
Alsó tagozatos gyerekeink fakultatív úszásoktatáson vehetnek részt. Helyet adunk az Aelia Sabina Zeneiskola foglalkozásainak.

DSC_5345.jpg
Az iskola profilja
Munkatársaink

MUNKATÁRSAINK

A Csillaghegyi Általános Iskola nevelőtestületének tagjai

DSC_8682.jpg
DSC_8633.jpg

Horváth Ildikó

Igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom

etika

DSC_8742.jpg

Barkóczi József László

Rajz és vizuális kultúra

DSC_8816.jpg

Fehérné Dér Judit

Tanító

DSC_8670.jpg

Fekete Réka

Pedagógiai asszisztens

DSC_8809.jpg

Gyurisné Horváth Ildikó

Földrajz, természettudomány, etika, tanulószoba

DSC_8715.jpg

Kékesiné Klausz Mercedes

Tanító

DSC_8851.jpg

Kovács Erzsébet

Tanító

DSC_8749.jpg

Lukács Csaba

Történelem, angol, etika

DSC_8766.jpg

Menyhártné Kiss Antónia

Digitális kultúra

DSC_8770.jpg

Nagyné Varga Evelyn

Tanító

DSC_8690.jpg

Schwarcz Zsuzsanna

Pedagógiai asszisztens

DSC_8651.jpg

Somogyiné Gál Hajnalka

Ének-zene

Fülöp Áron

igazgató

történelem és etika 

DSC_8729.jpg

Deákiné Ilka Marianna

Igazgatóhelyettes

Tanító

DSC_8833.jpg

Dergán Flóra

Napközi

DSC_8661.jpg

Dér Mária

Tanító

DSC_8740.jpg

Felhősi Katalin

Fejlesztőpedagógus

DSC_8857.jpg

Humayer Ildikó

Tanító

DSC_8655.jpg

Kerekesné Zsombor Annamária

Tanító

DSC_8821.jpg

Kovács Réka

Magyar nyelv és irodalom, történelem

DSC_8839.jpg

Major Zsuzsanna

Tanító

DSC_8629.jpg

Mészárosné Gyöngyösi Ágnes

Biológia, tanulószoba

DSC_8640.jpg

Paulikné Blaha Judit

Matematika, digitális kultúra

DSC_8667.jpg

Simon Márta

Könyvtár, angol

DSC_8791.jpg

Sörös Viktória

Kémia

DSC_8863.jpg

Wölfl Réka

Tanító, angol

DSC_8828.jpg

Erdőssy Imréné

Angol

DSC_8700.jpg

Fenyves Gábor

Angol

DSC_8650.jpg

Kaszáné Máté Katalin

Tanító

DSC_8706.jpg

Kötélné Számadó Erika

Angol

_edited.jpg

Senkár Éva

Iskolapszichológus

DSC_8718.jpg

Matskássy-Pulai Enikő

Tanító

DSC_9125.jpg

Nagy Attila Vendel

Fizika, technika és tervezés

DSC_8762.jpg

Reznyikné Gnoll Beáta

Tanító

DSC_8755.jpg

Tóth Adrienn

Matematika

DSC_8783.jpg

Ujháziné Kertész Tímea

Tanító

DSC_8842.jpg

Tóth Mercédesz Laura

Testnevelés

DSC_8684.jpg

Almássy Zsuzsanna

Gyógypedagógiai asszisztens

ez.jpg

Forintos Krisztina

Tanító

313105711_8460484813991983_5711502168459434180_n.jpg

Tuskáné Patkó Judit

Földrajz, testnevelés, természettudomány

DSC_9127.jpg

Vicze Rita

Pedagógiai asszisztens

DSC_8693.jpg

Törekiné Árva Gabriella

Gazdasági ügyintéző

DSC_8702.jpg

Ollai Ildikó

Iskolatitkár

DSC_8786.jpg

Németh Marcell

Rendszergazda

20231016_114359.jpg

Willigné Gellai Katalin

Magyar nyelv, angol

Csüllög Ágnes 

Tanító

bottom of page