top of page

Munkarend

Az intézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 6:30 órától 21:00 óráig tart nyitva. A hivatalos munkaidő tanítási napokon: 7:30 órától 16:30 óráig tart.


Szülői kérésre a munkakezdés előtti és utáni órában ügyeletet biztosítunk.
Szombaton és vasárnap az intézmény - rendezvény hiányában - zárva van.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt, kérelem alapján.
Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az intézményvezető engedélyével szervezett programokon van.
Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó fiatalok számára tanítási idő alatt csak a portán felmutatott és leadott írásos vezetői, vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el!

​Nyitvatartás

  1. A reggeli ügyelet 6:45-tól 7:30-ig tart. Az ügyeletre érkező tanulók csak pedagógus vezetésével mehetnek a termekbe.

  2. A tanítás 8:00 órakor kezdődik. A késések ideje összeadódik, 45 perc késés 1 igazolatlan órának minősül, amiről az iskola (hivatalosan) értesíti a szülőket.

  3. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik be gyermeküket. A pedagógusokkal egyeztetett időpontban beszéljék meg kérdéseiket, javaslataikat tanítási időn túl.

  4. Az alsó tagozaton a napközi 16:30-ig tart. 15:00-16:00 óra között védett tanulási idő van. Kérjük, ne zavarják gyermekük felkészülését ez idő alatt. Az esti ügyelet 18:00-ig tart.

  5. Tanítási idő és a hozzá kapcsolódó napközis foglalkozás alatt a diákok csak felnőtt kíséretével vagy előzetes írásos engedéllyel hagyhatják el az iskolát.

  6. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra orvos, sportegyesület, szülő (félévenként tíz napig terjedő időre, indoklással), ezen túl az iskolavezetőség adhat engedélyt előzetes kérésre.

  7. Nagy értékű személyes tárgyi eszközökért az iskola felelősséget nem tud vállalni (mobiltelefon, ékszer, stb.).

bottom of page