top of page

Kedves Szülők!

Senkár Éva vagyok, 2023 áprilisától látom el az iskolapszichológusi feladatokat az iskolában.
Az iskolapszichológusként a munkám alapvető célja az iskola nevelő-oktató munkájának
támogatása, a tanulók lelki egészségvédelme és személyiségfejlesztése. A célom a gyerekek
és az iskolai dolgozók jóllétének támogatása, a felmerülő nehézségek, elakadások
megoldásának segítése. Konzultáció céljából egyaránt megkereshetnek a pedagógusok, a
szülők és a diákok.


Mivel kérdésekkel, témákkal foglalkozom leggyakrabban?
- beilleszkedési nehézségek
- tanulási nehézségek, tanulási motiváció, iskolai teljesítmény
- iskolai konfliktusok
- szorongás, teljesítményszorongás, stresszkezelés
- érzelmi nehézségek, érzelmek kezelése, szabályozása
- társas kapcsolatok, szociális készségek fejlesztése
- iskolai közösség, osztályközösségek erősítése
- pályaválasztási kérdések
- támogatás váratlan súlyos élethelyzetek, krízisek esetén
- prevenciós feladatok (egészségfejlesztés, személyiségfejlesztés, önismeret, kortárs
   bántalmazás megelőzése, szűrések stb.)
- általános pszichológiai ismeretek átadása szülőknek, tanároknak, gyermekeknek
   (pszichoedukáció)

Fontos tudnivalók:
Egyéni és csoportos formában is foglalkozom a tanulókkal. Konzultációkat tartok
pedagógusoknak, szülőknek.
A diákokkal való konzultációra szülői engedéllyel kerülhet sor, ehhez szülői beleegyező
nyilatkozat aláírása szükséges.
Munkámra titoktartási kötelezettség vonatkozik, mely alól kivételt képez, ha tudomásomra
jut a gyermek közvetlen veszélyeztettsége, ilyen esetben jelzési kötelezettségem van.
Az iskolában elérhető vagyok a hétfő, keddi, és csütörtöki napokon. Személyes konzultációra
előzetes időpont egyeztetéssel van lehetőség.
Bármilyen kérdés esetén, illetve konzultációs időponttal kapcsolatban keressenek
bizalommal a senkar.eva@csillaghegyialtisk.hu e-mail címen!

bottom of page